Magazyn Benecol+
Magazyn Benecol+

Zalecenia dotyczące unikania stresu

Jeszcze niedawno średnia wieku zawałowca wynosiła 50 lat, dziś...

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej

Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że...

Wskazówki dietetyczne dla konsumentów

Zmiana sposobu żywienia to jedna z najważniejszych decyzji jaką...