Cholesterol to organiczny związek chemiczny. Wbrew powszechnej opinii jest on niezwykle potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje w błonach komórkowych umożliwiając komórkom prawidłowe funkcjonowanie. Jest czynnikiem tworzącym hormony i kwas żółciowy oraz odpowiada za prawidłową syntezę witaminy D3. Otacza także i izoluje nerwy, co pozwala usprawnić pracę układu nerwowego oraz mózgu.

Organizm dorosłego człowieka zawiera go ok. 140g, co stanowi ok. 0,2% masy ciała. Związek ten jest wytwarzany w organizmie cały czas, przy czym 20-40% zasobów cholesterolu pochodzi z pożywienia (cholesterol egzogenny), a 60-80% z zachodzących w organizmie przemian (cholesterol endogenny).

W procesie syntezy tego związku niezwykle ważną rolę odgrywa wątroba. W komórkach wątrobowych tworzy się aż 85% wytwarzanego endogennie cholesterolu, natomiast w jelicie cienkim powstaje go tylko 7%. Na syntezę cholesterolu mają wpływ: zawartość cholesterolu w pożywieniu, wartość energetyczna pożywienia, krążenie kwasów żółciowych w organizmie, ilość spożytych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, współistniejące choroby, a także uwarunkowania genetyczne. Spożywanie dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych (które znajdują się między innymi w: tłuszczach zwierzęcych, śmietanie, żółtku jaj, czerwonym mięsie, tłustych wędlinach, podrobach, słodyczach i produktach cukierniczych, pełnotłustym nabiale, majonezie) zwiększa syntezę cholesterolu endogennego, natomiast nienasyconych kwasów tłuszczowych (pochodzących między innymi z: olejów roślinnych, orzechów, margaryn  miękkich do smarowania pieczywa) obniża jego syntezę.

Ogromne zainteresowanie tematyką związaną z cholesterolem wiąże się z jego wpływem na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że zaburzenia gospodarki lipidowej, których miarą jest wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi, są istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca, czy nawet udaru mózgu.