Benecol® : mechanizm działania

    1311
    Benecol mechanizm dzialania

    Stanole roślinne zawarte w produktach Benecol® mają budowę chemiczną zbliżoną do budowy cząsteczek cholesterolu. Stanole roślinne zastępują cząsteczki cholesterolu tworząc kompleks, który nie może być wchłonięty z przewodu pokarmowego do kwiobegu. Nieprzyswojony cholesterol, związany z cząsteczkami stanoli roślinnych, jest wydalany z organizmu, dzięki czemu stężenie cholesterolu we krwi zostaje skutecznie obniżone.

    Estry stanoli roślinnych blokują wchłanianie do krwiobiegu dwóch rodzajów cholesterolu:

    • Cholesterolu spożywanego z żywnością (egzogennego)
    • Cholesterolu wytwarzanego w wątrobie w procesie biosyntezy (endogennego)

    Pula cholesterolu w jelicie cienkim w blisko 70% pochodzi z syntezy wątrobowej, a w około 30% — z przyjętego pokarmu. Jeśli w jadłospisie nie znajdują się produkty Benecol® z zawartością stanoli roślinnych to połowa całej puli cholesterolu jest wchłaniania do krwiobiegu, a druga połowa jest wydalana z organizmu.

    Przy codziennym spożywaniu stanoli roślinnych w zalecanej dziennej dawce 2 gramów aż 80% cholesterolu z całej puli w przewodzie pokarmowym wiąże się z cząsteczkami stanoli roślinnych i zostaje wydalone z organizmu, a tylko 20% zostaje wchłonięte do krwiobiegu.