Stosowanie Benecolu® z lekami obniżającymi cholesterol

  1687
  Stosowanie Benecolu z lekami obnizajacymi cholesterol

  Włączenie do jadłospisu margaryny Benecol® ze stanolami roślinnymi umożliwia uzyskanie dodatkowej redukcji cholesterolu LDL.

  • Stosując statynę łącznie z margaryną Benecol® można uzyskać większą redukcję stężenia LDL, w porównaniu do podwojenia dawki dotychczas przyjmowanej statyny1,2.
  • Ze względu na różny mechanizm działania statyn oraz stanoli roślinnych zawartych w produktach Benecol® efekty działania leków oraz stanoli roślinnych dodają się: statyny hamują syntezę cholesterolu w wątrobie, a stanole roślinne blokują wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego do krwiobiegu.
  • Estry stanoli roślinnych nie wpływają na poziom dobrego cholesterolu HDL. Badania wskazują natomiast, że obniżają stężenie złego cholesterolu LDL oraz trójglicerydów3.
  • Produkty Benecol® mogą być stosowane przez wszystkie osoby z hipercholesterolemią, w tym także przez pacjentów z cukrzycą, chorobą wieńcową oraz hipercholesterolemią rodzinną.

  Źródło:

  1. de Jong A, Plat J, Lütjohann D, Mensink RP. Effects of long-term plant sterol or stanol ester consumption on lipid and lipoprotein metabolism in subjects on statin treatment. Br J Nutr. 2008 Nov;100(5):937-41.
  2. Blair SN, Capuzzi DM, Gottlieb SO, Nguyen T, Morgan JM, Cater NB. Incremental reduction of serum total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol with the addition of plant stanol ester-containing spread to statin therapy. Am J Cardiol 2000; 86: 46-52.
  3. Theuwissen E, Plat J, van der Kallen CJ, et al. Plant stanol supplementation decreases serum triacylglycerols in subjects with overt hypertriglyceridemia. Lipids. 2009 Dec;44(12):1131-40.

  Gyllong i Miettinen uzyskali dodatkowe obniżenie stężenia cholesterolu LDL u chorych na cukrzycę stosujących prawastatynę, po włączeniu do ich diety 3 g stanoli dziennie. W kolejnych badaniach przeprowadzonych z udziałem osób z chorobą niedokrwienną serca, rodzinną hipercholesterolemią, którzy otrzymywali simwastatynę, podanie 2–3 g stanoli roślinnych dziennie pozwoliło na dodatkową redukcję stężenia cholesterolu frakcji LDL o dalsze 16–20%. W innych badaniach wykazano, że jeśli pacjenci z hipercholesterolemią są leczeni statynami, to niezależnie od stosowanej dawki leku właczenie do diety stanoli roślinnych powoduje dodatkowo redukcję cholesterolu frakcji LDL o 10%.

  Odrębności przebiegu choroby niedokrwiennej serca u kobiet po menopauzie znane są od lat. Zastosowanie diety ze stanolami roślinnymi u kobiet leczonych statynami z powodu choroby niedokrwiennej spowodowało zwiększenie redukcji cholesterolu całkowitego o 11%, ale cholesterolu frakcji LDL aż o 16 ± 5%. Taki efekt działania należy wiązać z faktem, że dieta ze stanolami roślinnymi spowodowała u tych kobiet 45% redukcję absorpcji cholesterolu z jelita, 45% wzrost wydalania cholesterolu ze stolcem (mierzonego zawartością obojętnych stanoli w stolcu) oraz 39% wzrost syntezy cholesterolu HDL. Dotychczasowe badania dotyczące terapii łączącej statyny i stanole roślinne udowadniają, że jest efektywne połączenie, pozwalające na dodatkową redukcję stężenia cholesterolu we krwi.

  Źródło:

  1. Ridker P.M., Hennekens C., Buring J., Rifai N. C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease. N. Engl. J. Med. 2000; 342: 836–842.
  2. Vuorio A.F., Gylling H., Turtola H. i wsp. Stanol ester margarine alone and with simvastation lowers serum cholesterol in families with familial hypercholesterlemia caused by the FH-North Karelia mutation. Arteriosc. Tromb. Vasc. Biol. 2000; 20: 500–509.
  3. Gylling H., Radhakrishnan R., Miettinen T.A. Reduction of serum cholesterol in postmenopausal women with previous myocardial infarction and cholesterol malabsorption induced by dietary sitostanol ester margarine: women and dietary sitostanol. Circulation 1997; 96: 4226–4231.
  4. Miettinen T.A., Strandberg T.E., Gylling H. Noncholesterol sterols and cholesterol lowering by long-term simvastatin treatment in coronary patients. Arteriosc. Tromb. Vasc. Biol. 2000; 20: 1340.
  5. Blair S.N., Capuzzi D.M., Gottlieb S.O. i wsp. Incremental reduction of serum total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol with the addition of plant stanol ester-containing spread to statin therapy. Am. J. Cardiol. 2000; 86: 46–52.
  6. Lichtenstein A.H., Deckelbaum R.J. AHA Science Advisory. Stanol/sterol estercontaining foods and blood cholesterol levels. A statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism of the American Heart Association. Circulation 2001; 103: 1177–1179.
  7. Kozłowska-Wojciechowska M., Cybulska B., Narkiewicz K., Opolski G., Tykarski A. Stanole roślinne – niedoceniany element diety w profilaktyce i terapii chorób układu krążenia na tle miażdżycy. Nadciśnienie tętnicze 2010, 14, 4, 344-353.