Chirurgia refrakcyjna rogówki jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych dyscyplin okulistyki. Należy do niej szereg metod inwazyjnych, które prowadzą do zmiany kształtu powierzchni rogówki, a w konsekwencji również refrakcji oka.

Laserowa korekcja wzroku często wiąże się z krótkim czasem rehabilitacji wzrokowej i stosunkowo dobrym profilem bezpieczeństwa; same procedury nie trwają długo, są bardzo precyzyjne, przewidywalne i wykorzystują nowoczesną technologię.

Nie można jednak zapominać, że chirurgia refrakcyjna – mimo imponującego postępu – nie jest wolna od powikłań. Dlatego tak istotne jest postępowanie przedzabiegowe, szczegółowa identyfikacja wszelkich przeciwwskazań i optymalny dobór metody leczenia. (1,2)

Laserowa korekcja wzroku, czyli leczenie wad refrakcji i profilaktyka ślepoty

Nieskorygowane wady refrakcji należą do grupy najważniejszych przyczyn obniżania jakości widzenia i ślepoty na świecie. Według danych epidemiologicznych 30 proc. Europejczyków cierpi na krótkowzroczność; szacuje się, że problem nadwzroczności i starczowzroczności może dotyczyć nawet 35-55 proc. całej populacji.

Co prawda, mimo upływu lat złotym standardem w korekcji wad refrakcji są okulary i soczewki kontaktowe, ale laserowa korekcja wzroku – jako metoda alternatywna – nieustannie zyskuje na popularności. (1)

Aktualnie w chirurgii refrakcyjnej rogówki dominują zabiegi laserowe, które – mówiąc w dużym uproszczeniu – modyfikują powierzchnię rogówki za pomocą światła laserowego. Wśród szeroko stosowanych metod wymienia się keratektomię fotorefrakcyjną (PRK), LASEK i LASIK. (2)

Laser excimerowy; przeciwwskazania do zabiegów laserowej korekcji wzroku

Zabiegi laserowej korekcji wzroku wykorzystują różnorodne techniki, łączy je jednak wspólny zestaw przeciwwskazań, do których należą zaćma, jaskra, nieustabilizowana wada refrakcji, nieregularny astygmatyzm, czynne choroby infekcyjne, niektóre choroby autoimmunologiczne oraz stany niedoboru odporności.

Zabiegów tego rodzaju z reguły nie wykonuje się u pacjentów przed 21. rokiem życia, ze wszczepionym rozrusznikiem serca, u osób cierpiących na stożek rogówki, odwarstwienie lub zwyrodnienie siatkówki, atopię i silne alergie. Przeciwwskazaniem są także aktywne stany zapalne oczu, upośledzenie wydzielania łez, ciąża, okres karmienia, nieodpowiednia grubość i urazy rogówki. (2)

Chirurgia refrakcyjna obecnie najczęściej stosuje laser excimerowy, wykorzystujący fale ultrakrótkie (promieniowanie ultrafioletowe) do fotoablacji rogówki. Dzięki temu można zmienić kształt powierzchni rogówki (jej krzywiznę) i uzyskać określony efekt terapeutyczny. (2)

PRK, LASEK i LASIK – na czym polegają zabiegi?

Zabieg PRK obejmuje usunięcie nabłonka rogówki i jej fotoablację z wykorzystaniem lasera excimerowego. Metodę najczęściej stosuje się w celu korekcji niskich wad refrakcji – krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu. (2)

Zabieg LASIK jest najpopularniejszą procedurą refrakcyjną W jego przebiegu usuwa się fragmentarycznie płatek rogówki, następnie odwraca go na bok i modeluje istotę właściwą rogówki za pomocą fotoablacji (po czym płatek wraca na poprzednie miejsce).

Metoda LASIK z reguły służy do korekcji średniej i wysokiej krótkowzroczności (do -13 dioptrii), nadwzroczności (do +6 dioptrii) oraz niezborności krótkowzrocznej (do -6 dioptrii). Mogą wiązać się z nim powikłania (m.in. uszkodzenie płatka rogówki, zespół suchego oka). (1,2)

LASEK – najmniej inwazyjna procedura laserowej korekcji wzroku – cechuje się niższym odsetkiem powikłań niż PRK, wiążą się z nią także mniejsze dolegliwości bólowe. Podczas zabiegu usuwa się nabłonek rogówki i precyzyjnie modeluje jej istotę właściwą.

Po zabiegu LASEK pacjenci wymagają tylko krótkiego okresu rekonwalescencji, stosunkowo szybko dochodzi również do ustabilizowania refrakcji. Metodę poleca się szczególnie w celu korekcji niskich i średnich wad refrakcji. (2)

 Źródła:

  1. Smorawski M., Nawrot G., Wierzbowska J. Chirurgia refrakcyjna rogówki – przegląd technologii laserowych i metod. Ophtha Therapy 2016; 1(9): 38-44.
  2. Mielczarek M. Laserowa korekcja wzroku – same plusy? Medycyna Rodzinna 2004; 4: 181-183.