We wrześniu 2011 roku opublikowano wyniki badania NATPOL 2011. Próba badawcza była reprezentatywna dla mieszkańców Polski w wieku 18-79 lat. W czasie trwania projektu przebadano  2418 Polek i Polaków. Głównym organizatorem badania był Zespół Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, pod kierunkiem dr hab. n. med. Tomasza Zdrojewskiego i prof. dr hab. med. Bogdana Wyrzykowskiego.

Wyniki pokazały, że Polakom poważnie zagrażają skutki podwyższonego poziomu cholesterolu.  Dotyczy to ponad 60% dorosłych osób w  wieku 18-79 lat. Niepokojące jest to, że prawie 1/3 młodych osób w wieku 18-34 lat ma zbyt wysoki całkowity poziom cholesterolu.

Niestety,  wśród osób, które mają zbyt wysoki poziom cholesterolu, ponad  60% zupełnie nie jest tego świadoma. Nie badali cholesterolu nigdy lub też nie poddali się badaniu kontrolnemu w ciągu kilku ostatnich lat. Podwyższony cholesterol nie daje żadnych dolegliwości, więc zwykle odkrywa się go przypadkowo: przy okazji badań okresowych lub badań pod kątem dolegliwości zupełnie z  cholesterolem nie związanych.

Badanie NATPOL 2011, którego koncepcja oparta jest na najlepszych, uznanych na świecie wzorcach – badaniu Framingham Heart Study i NHANES, realizowanych w Stanach Zjednoczonych, pozwoliło określić średni wiek serca przeciętnego Polaka. Wyniki stwierdzają złą kondycję zdrowotną i szybkie starzenie się naszego społeczeństwa, ponieważ serce przeciętnego Polaka jest średnio o 8-9 lat starsze, niż wskazuje na to wiek metrykalny. Proces starzenia się serca u mężczyzn i kobiet przebiega odmiennie: serce Polaka zaczyna starzeć się wcześniej, ok. 30. r.ż, i proces ten przebiega raczej stopniowo. Serce 35-letniego mężczyzny ma lat 40, pięćdziesięciolatka – lat 60-65, a 70-letniego Polaka – 80 lat. Natomiast u kobiet proces ten przebiega bardzo gwałtownie. Polki w wieku 30 lat mają zdrowe serce, którego wiek jest zbieżny z wiekiem metrykalnym. Serce kobiet powyżej 40. r.ż. jest już w znacznie gorszej kondycji i ma ok. 10 lat więcej. Sytuacja zmienia się dramatycznie u kobiet w najstarszym przedziale wiekowym – 60-74 lat, ponieważ serce 70-letniej Polki ma aż 95 lat”. „Wiek serca kobiet goni wiek serca mężczyzny i finalnie ten wyścig przegrywa. – powiedział Prof. Michael Pencina z Boston University, School of Public Health, Department of Biostatistics. – Podsumowując, wiek serca Polaków i Polek jest starszy niż wiek metrykalny, zatem jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie edukacji, prewencji.”

Dane dotyczące wieku serca zostały opracowane dzięki współpracy z ekspertami Framingham Heart Study i Boston University. *

Nieświadomość tego, że mamy zbyt wysoki poziom cholesterolu jest dużym problemem. Dlatego należy poprosić lekarza o badanie określające stężenie cholesterolu we krwi i w kolejnych latach ponawiać badanie regularnie.

*Źródło: Diagnoza stanu zdrowia Polaków według NATPOL 2011

http://www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/aktualnoci/39-news/317-diagnoza-stanu-zdrowia-polakow-wedug-natpol-2011