Specjaliści od lat ostrzegają przed szkodliwym oddziaływaniem cholesterolu na układ krążenia i biją na alarm, bo aż 61% dorosłych Polaków ma problem z jego zbyt wysokim stężeniem we krwi. Jak donoszą dane z GUS, choroby układu krążenia nadal znajdują się na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów w Polsce.

Podwyższony poziom cholesterolu prowadzi do powstawania miażdżycy. Choroba ta może dotyczyć wszystkich tętnic lub tylko niektórych. Istotą tego schorzenia jest odkładanie się blaszki miażdżycowej w wewnętrznej błonie tętnic, co prowadzi do zgrubienia ściany tętnic i zwężenia jej światła. Możemy wyróżnić np. miażdżycę naczyń wieńcowych, tętnic mózgowych, tętnicy głównej, nerkowej, czy kończyn dolnych.

W wyniku miażdżycy może dojść do choroby niedokrwiennej serca (zwanej również chorobą wieńcową). Choroba wieńcowa może się ujawniać w postaci bólów w klatce piersiowej związanych z niedokrwieniem serca (dusznica bolesna), w postaci zawału serca, a nawet jako nagły zgon. Zawał serca i jego następstwa to bardzo częste przyczyny zgonów w Polsce. Spośród 1 000 000 osób z chorobą wieńcową na zawał serca zapada każdego roku 10%, to jest około 100 000 osób. Pomimo postępu diagnostyki i leczenia roczna śmiertelność związana z zawałem przekracza 40%.

Do głównych czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca zaliczyć można:

  • nieprawidłowy sposób odżywiania się, który sprzyja podwyższeniu cholesterolu we krwi, cukrzycy, nadwadze
  • brak aktywności fizycznej
  • stres
  • palenie papierosów
  • nieleczone nadciśnienie tętnicze
  • czynniki genetyczne

Większość z wymienionych czynników ryzyka jest związana ze stylem życia, który prowadzimy. Czynniki te możemy kontrolować i modyfikować poprzez odpowiednie działania profilaktyczne. Liczne badania naukowe donoszą, że zmiana stylu życia, czyli wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych, rzucenie palenia, kontrola nadciśnienia oraz aktywność fizyczna w znacznym stopniu przyczynia się do spadku umieralności w wyniku choroby niedokrwiennej serca.