Skip to content

Czy produkty Benecol mają niską zawartość tłuszczów nasyconych?

  • SKŁADNIKI W BENECOL

Produkty do smarowania Benecol nie mogą zawierać na opakowaniu oświadczenia dotyczącego niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, jednak wszystkie zawierają unikalne stanole roślinne, co do których udowodniono, że obniżają stężenie cholesterolu i składają się głównie z różnych mieszanek olejów roślinnych, w tym oleju rzepakowego i z oliwek, które są tłuszczami nienasyconymi. Wykazano również, że zastąpienie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi w diecie również obniża stężenie cholesterolu. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności).

Zawsze sprawdzaj listę składników i wartości odżywcze z tyłu opakowania Benecol, aby uzyskać najbardziej aktualne i szczegółowe informacje na temat składników odżywczych (w tym tłuszczów – nasyconych i stanoli roślinnych), oraz na stronach z produktami Benecol.

Szukaj