Skip to content

Czy Benecol działa?

  • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zdecydowanie! W ponad 80 niezależnych badaniach klinicznych udowodniono, że estry stanoli roślinnych – składnik aktywny Benecolu – mogą obniżać poziom cholesterolu. Trzydzieści z nich to randomizowane, kontrolowane badania kliniczne (RCT) uważane za „złoty standard” wśród dowodów naukowych, i to nie bez przyczyny!

Dodatkowe świadectwo na poparcie skuteczności estrów stanoli w obniżaniu cholesterolu stanowi fakt, że jest to pierwszy z niewielu składników, w przypadku których Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zatwierdził możliwie najsilniejsze oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności. No i oczywiście dowodem jest jedzenie – miliony osób na całym świecie już od 25 lat cieszą się lepszymi dla zdrowia poziomami cholesterolu – wszystko dzięki produktom Benecol z dodatkiem estrów stanoli roślinnych.

Szukaj