Skip to content

Czy estry stanoli roślinnych zawarte w produktach Benecol są bezpieczne do spożycia?

  • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zdecydowanie! Stanole roślinne zostały dokładnie przebadane i ponad 30 badań klinicznych będących „złotym standardem” wykazały, że estry stanoli roślinnych – unikalny składnik Benecolu – są całkowicie bezpieczne, nawet w przypadku spożywania przez dłuższy czas (przez 12 i 18 miesięcy) i w większych dawkach (do 9 g stanoli roślinnych dziennie).

Ponadto estry stanoli roślinnych to pierwszy z niewielu wybranych składników, w przypadku których Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zatwierdził możliwie najsilniejsze oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, potwierdzając ich bezpieczeństwo i skuteczność w obniżaniu stężenia cholesterolu. A dowodem jest jedzenie – miliony osób na całym świecie już od 25 lat w bezpieczny sposób cieszą się lepszymi dla zdrowia stężeniami cholesterolu – dzięki żywności Benecol z dodatkiem estrów stanoli roślinnych.

Szukaj