Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia

Skip to content

Benecol® z dodatkiem stanoli roślinnych o klinicznie potwierdzonym działaniu w redukcji stężenia cholesterolu

Pacjenci z hipercholesterolemią mogą poprawić swój stan zdrowia, stosując zdrową, sprzyjającą redukcji stężenia cholesterolu dietę i aktywny styl życia. W aktualnych międzynarodowych wytycznych zaleca się, aby podczas prowadzenia takich pacjentów jako jeden z elementów terapii zalecać im stosowanie estrów stanoli roślinnych.1-14

Zarejestruj się

Stanole roślinne a Państwa pacjenci

Estry stanoli roślinnych to obniżający stężenie cholesterolu składnik bioaktywny obecny w żywności funkcjonalnej Benecol®. Jego stosowanie stanowi bezpieczną i skuteczną metodę redukcji stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL-C) jako element zdrowej diety15-20. Produkty Benecol® zawierające estry stanoli roślinnych zapewniają szybką i trwałą redukcję stężenia cholesterolu we krwi.15, 21

Czytaj więcej

Obniżanie stężenia cholesterolu

Skuteczność działania stanoli roślinnych zawartych w produktach Benecol® w obniżaniu stężęnia cholesterolu została potwierdzona w ponad 80 opublikowanych badaniach klinicznych. Zgodnie z Unijnym Rejestrem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, opartym na ocenach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), codzienne spożywanie 1,5-3 g stanoli roślinnych obniża stężenie cholesterolu frakcji LDL o 7-12,5% w ciągu 2-3 tygodni.15 Ten korzystny efekt utrzymuje się tak długo, jak długo spożycie stanoli roślinnych utrzymuje się w zalecanym zakresie.21

Czytaj więcej

Materiały pomocnicze skierowane do pracowników służby zdrowia

Chcemy pomóc pracownikom służby zdrowia w ich pracy. Niniejsz strona internetowa zawiera informacje i materiały, które pomogą Państwu w poprawianiu jakości życia pacjentów poprzez umożliwienie im skutecznego obniżania stężenia cholesterolu, dzięki zdrowemu stylowi życia i diecie zawierającej stanole roślinne.

Czytaj więcej

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o najnowszych badaniach i nowościach dotyczących produktów Benecol®

Zarejestruj się

Szukaj