Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia

Skip to content

Stanole roślinne: działanie potwierdzone w ponad 80 badaniach klinicznych

Skuteczność i tolerancja potwierdzone w ponad 80 badaniach klinicznych

Opublikowano ponad 80 badań klinicznych, w których przeanalizowano skuteczności estrów stanoli roślinnych w obniżaniu stężenia lipoprotein o małej gęstości (LDL-C) u wielu różnych osób i w wielu różnych populacjach.
W badaniach tych konsekwentnie wykazano, że codzienne spożywanie 1,5-3 g stanoli roślinnych obniża stężenie cholesterolu LDL o 7-12,5% już w ciągu 2-3 tygodni.1 Ten efekt utrzymuje się przez cały czas spożywania zalecanej porcji dziennej estrów stanoli roślinnych2, ale nie obserwuje się wpływu na poziom cholesterolu frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL).3

Produkty Benecol® z estrami stanoli roślinnych mogą także być bezpiecznie spożywane przez pacjentów przyjmujących statyny, ponieważ obniżające stężenie cholesterolu efekty działania statyn oraz stanoli roślinnych sumują się.4, 5

Stanole roślinne mogą pomóc obniżyć stężenie cholesterolu niezależnie od początkowych wartości cholesterolu

Dotychczas opublikowano ponad 80 badań klinicznych, w których przeanalizowano skuteczność estrów stanoli roślinnych w różnych warunkach stosowania.

Najważniejszy wniosek jest taki, że niezależnie od wyjściowych wartości cholesterolu oraz stosowanej diety, codzienne spożywanie 1,5-3,0 g stanoli roślinnych obniża stężenie cholesterolu LDL o 7-12,5% w ciągu 2-3 tygodni.1 Ten efekt utrzymuje się przez cały czas spożywania zalecanej porcji dziennej estrów stanoli roślinnych2, ale nie obserwuje się wpływu na stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL-C).3

Dowiedzione działanie obniżające stężenie cholesterolu w różnych populacjach

Wykazano, że estry stanoli roślinnych są tak samo skuteczne w różnych populacjach i grupach pacjentów, niezależnie od wieku, płci, czynników genetycznych czy preferencji żywieniowych. Względny efekt estrów stanoli roślinnych w postaci obniżenia stężenia cholesterolu jest niezależny od jego początkowej wartości i dowiedziono, że występuje we wszystkich badanych populacjach – od Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Turcji, USA i Kanady po Kolumbię, Japonię, Koreę, Tajlandię, Australię i Indonezję. Ten efekt obniżania stężenia cholesterolu został potwierdzony zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej w wielu grupach pacjentów w tym m.in. u:

zdrowych osób z prawidłowym stężeniem cholesterolu i hipercholesterolemią;
mężczyzn, kobiet i dzieci w różnym wieku;
pacjentów z: cukrzycą typu 1 lub 2, zespołem metabolicznym;
pacjentów z: chorobą wieńcową serca;
pacjentów z: hipercholesterolemią rodzinną;
w połączeniu ze zwykłą dietą i ścisłą dietą obniżającą stężenie cholesterolu;
w połączeniu z obniżającym stężenie cholesterolu leczeniem statynami;
po dodaniu estrów stanoli roślinnych do różnych rodzajów produktów spożywczych.

Badania pokazują, że codzienne spożywanie 1,5-3,0 g stanoli roślinnych (w postaci estrów) obniża stężenie cholesterolu LDL o 7-12,5% w ciągu 2-3 tygodni.1 Ten efekt utrzymuje się przez cały czas spożywania zalecanej porcji dziennej estrów stanoli roślinnych2, ale nie obserwuje się wpływu na stężenie cholesterol frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL-C).3

Dowiedz się więcej o określonych w zaleceniach wytycznych dotyczących stosowania estrów stanoli roślinnych

 

Szybkie i trwałe obniżenie stężenia cholesterolu

Estry stanoli roślinnych szybko obniżają stężenie cholesterolu. W ciągu pierwszego tygodnia ciągłego stosowania estrów stanoli roślinnych następuje mierzalna redyjcha stężenia LDL-C w surowicy krwi6, 7, a osiągnięcie pełnej redukcji jest zazwyczaj możliwe w ciągu 2-3 tygodni.8-10 Korzystny efekt obniżający stężenie cholesterolu utrzymuje się przez cały czas stosowania zalecanej porcji dziennego spożycia estrów stanoli roślinnych.2

Efekt roślinnych estrów stanoli w postaci obniżenia stężenia cholesterolu jest szybki i trwały, jeśli będą one codziennie spożywane w wystarczającej ilości. Skala redukcji zależy od codziennej dawki. Na podstawie: EFSA Panel on Dietic Products, Nutrition and Allergies 2012.11

Efekty działania estrów stanoli roślinnych i statyn są komplementarne

Produkty Benecol® z estrami stanoli roślinnych można także zalecić pacjentom przyjmującym statyny obniżające stężenie cholesterolu.

Podczas gdy estry stanoli roślinnych częściowo hamują wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym, statyny hamują jego syntezę. Ze względu na tak odmienne mechanizmy działania, efekty w postaci obniżenia poziomu cholesterolu przez statyny i estry stanoli roślinnych sumują się.

Dodanie produktów Benecol® zawierających stanole roślinne do diety pacjentów już leczonych statynami zapewnia przeciętnie dodatkową 10% redukcję stężenia cholesterolu LDL w osoczu krwi.4, 5, 12

Ta redukcja uzyskiwana dzięki stosowaniu statyn łącznie z produktami Benecol® jest większa niż w przypadku podwojenia dawki statyn (6-7%).13, 14 Dodatkowo badania sugerują, że obniżenie stężenia LDL-C u 25% pacjentów leczonych statynami jest niewystarczające z powodu niskiego poziomu syntezy cholesterolu i połączenie statyn i metod ukierunkowanych na jego wchłanianie, takich jak estry stanoli roślinnych, może okazać się szczególnie korzystne dla takich pacjentów.15

Sposoby charakteryzowania pacjentów na podstawie ich metabolizmu cholesterolu (osoby, u których synteza cholesterolu jest niedostateczna/nadmierna) są trudno dostępne. Z tego powodu zalecenie spożywania produktów Benecol® zawierających estry stanoli roślinnych może stanowić skuteczną obniżającą stężenie cholesterolu alternatywę dla zwiększenia dawki statyny i wygodny sposób na zapewnienie skutecznego efektu obniżenia LDL-C niezależnie od metabolizmu cholesterolu.

Estry stanoli roślinnych (1,53,0 g stanoli roślinnych dziennie) obniżają stężenie cholesterolu niezależnie od stylu życia o 7-12,5% już w ciągu 2-3 tygodni.1 Najlepsze wyniki całkowite można osiągnąć po wprowadzeniu również innych zmian w diecie. Połączenie estrów stanoli roślinnych z leczeniem statynami może pomóc opóźnić konieczność zwiększenia dawki statyn lub osiągnąć dalszą redukcję, kiedy pacjent przyjmuje już maksymalną dawkę statyn. Na podstawie Gylling et al. 2014,13 De Jong et al. 20084 and Blair et al. 2000.5

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o najnowszych badaniach i nowościach dotyczących produktów Benecol®

Zarejestruj się

Szukaj